Witaj na
Klemensowej Górce!

  Kościół :
    Strona główna
    Historia
    Patron
    Organy
    Renowacja :
    Widok kościoła
    Czytania mszalne
    Widok z lotu
    Zobacz kościół
    Informator
    Porządek nabożeństw
    Ogłoszenia


  Duszpasterstwo :
    Kapłani
    Rada Parafialna
    Rada Ekonomiczna
    Seniorzy
    Caritas
    Ministranci
    Dzieci Maryi
    Schola
    Linki do innych stron
    TV Miłosierdzie - na żywo
    Łagiewniki – na żywo
    TV Trwam – na żywo


  Kontakt :
 Probostwo

  Odwiedziło nas :

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafia jest nie tylko jednostką administracji kościelnej, ale przede wszystkim komórką w żywym organizmie Kościoła. Powinna zatem stanowić wspólnotę. W Dekrecie o apostolstwie świeckich czytamy: Parafia jest najlepszym wzorem wspólnoty apostolskiej.

Tę wspólnotę parafialną tworzą na równi duchowni, zakonnicy i świeccy. Zobowiązani są do odpowiedzialności za całość, mają służyć dobru i dążyć do rozwoju. O szczególnych zadaniach wspólnot parafialnych pisze Jan Paweł II w adhortacji Christi fideles laici (1998 r.). To właśnie Sobór Watykański II zmienił w dużym stopniu wizerunek m. in. Rad Parafialnych. Przed wojną, takie Rady w parafiach nie funkcjonowały w taki sposób, jak dzisiaj. Były to raczej sodalicje, Akcje Katolickie, bractwa kościelne. Zresztą ich rola w życiu parafii była mocno ograniczona. Wszystkie te zmiany wiążą się z niejako nową wizją Kościoła różnorodnego i komplementarnego, który uwzględnia w życiu społecznym parafii: posłannictwo, stany, charyzmaty, wszechstronną współpracę i odpowiedzialność za apostolstwo w terenie.

Główna funkcja Rady Parafialnej sprowadza się do współodpowiedzialności za apostolstwo oraz świadomej pomocy w ożywieniu działalności duszpasterskiej. Parafialna Rada Duszpasterska ma być organizmem zdolnym do odnowy oblicza parafii. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

Skład Rady powinien stanowić reprezentację całej wspólnoty parafialnej. Rada ma charakter pomocniczy z głosem doradczym. Decydujący głos przypada we wszystkich sprawach Księdzu Proboszczowi.
Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej :
 • ks. Józef Kracla
 • p. Ireneusz Kokosiński
 • p. Bernadeta Skrobol
 • p. Maria Dudek
 • p. Piotr Niesyto
 • p. Arkadiusz Kula
 • p. Alina Soblik
 • p. Stanisław Haraszczuk
 • p. Beata Szandar
 • p. Anna Gawliczek
 • p. Dawid Urbańczyk


Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Marka Szkudło 27.10.2017

Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Józefa Kupnego 7-8.11.2008.


Parafialna Rada Duszpasterska - spotkanie z Ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem
w czasie Wizytacji Kanonicznej 25 października 2003 r.

 

Stworzono ©2005