Witaj na
Klemensowej Górce!

  Kościół :
    Strona główna
    Historia
    Patron
    Organy
    Renowacja :
    Widok kościoła
    Czytania mszalne
    Widok z lotu
    Zobacz kościół
    Informator
    Porządek nabożeństw
    Ogłoszenia


  Duszpasterstwo :
    Kapłani
    Rada Parafialna
    Rada Ekonomiczna
    Seniorzy
    Caritas
    Ministranci
    Dzieci Maryi
    Schola
    Linki do innych stron
    TV Miłosierdzie - na żywo
    Łagiewniki – na żywo
    TV Trwam – na żywo


  Kontakt :
 Probostwo

  Odwiedziło nas :

Kapłani parafii :


Ks. proboszcz Zygmunt Klim
Ks. Zygmunt Klim urodził się 18 kwietnia 1960 roku w Tarnowskich Górach. Szkołę średnią ukończył w 1980 roku w Zawadzkiem /Technikum Mechaniczno-Hutnicze/. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987 roku po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Duszpasterzował jako wikariusz w parafiach Boguszowice Stare, Tychy, Chwałowice, Nowiny oraz jako proboszcz od 2003-2020 roku w Katowicach Janowie.Poprzedni ks. proboszcz Józef Kracla
Ks. Józef Kracla urodził się 10 marca 1955 r. w Imielinie. Jest synem górnika Stanisława i Marii z domu Gdak. W latach 1962-1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w rodzinnym Imielinie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach (1970-1974). Tam w maju 1974 r. zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął tam studia filozoficzno-teologiczne. Ostatni rok studiów (1980-1981) odbył w Katowicach, w przeniesionym z Krakowa Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej na podstawie pracy "Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w śląskich pieśniach pielgrzymkowych", napisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Romualda Raka. W 1986 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie obronił drugą pracę magisterską "Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku", napisaną pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Lucjana Baltera. W roku 2008, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał stopień kanonicznego licencjata teologii na podstawie pracy pt. "Pieśni religijne ku czci śląskich świętych w XIX i na początku XX wieku", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Myszora.

16 kwietnia 1981 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza przyjął święcenia prezbiteratu. Po święceniach jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św.Michała Archanioła w Michałkowicach (1981-1984), Trójcy Przenajświętszej w Popielowie (1984-1987), Ducha Świętego w Chorzowie (1987-1990), św. Stanisława, biskupa i męczennika w Radzionkowie (1990-1993), św. Stanisława Kostki w Katowicach-Giszowcu (1993-1996), św. Wojciecha w Mikołowie (1996-1997). Od 1997 r. jest proboszczem parafii św. Klemensa, papieża i męczennika w Lędzinach. W latach 1998-2014 był dekanalnym duszpasterzem trzeźwości. Od 2016 roku jest dekanalnym duszpasterzem Caritas. 13 czerwca 2020 roku podczas Mszy św. jubileuszowej z okazji 250-lecia poświęcenia kościoła św. Klemensa w Lędzinach, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc dziękując za 23 lata posługi duszpasterskiej, przekazał ks. proboszczowi Józefowi Kracli dekret o przejściu na duszpasterską emeryturę.Poprzedni proboszcz
ks. Tadeusz Orszulik

Ks. Tadeusz Orszulik: administrator 1970 - 1985, proboszcz 1985 - 1997 ur.3.12.1930 r. Nowy Bytom , święcenia kapłańskie 24.06.1956 Katowice, zmarł 10 lutego 2020 r. Spoczywa na cmentarzu w Lędzinach.


Ksiądz pochodzący z parafii
ks. Stanisław Achtelik

 

Nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu


Piotr Niesyto

Dawid Urbańczyk
Stworzono ©2005