Witaj na
Klemensowej Górce!

  Kościół :
    Strona główna
    Historia
    Patron
    Organy
    Renowacja :
    Widok kościoła
    Czytania mszalne
    Widok z lotu
    Zobacz kościół
    Informator
    Porządek nabożeństw
    Ogłoszenia


  Duszpasterstwo :
    Kapłani
    Rada Parafialna
    Rada Ekonomiczna
    Seniorzy
    Caritas
    Ministranci
    Dzieci Maryi
    Schola
    Linki do innych stron
    TV Miłosierdzie - na żywo
    Łagiewniki – na żywo
    TV Trwam – na żywo


  Kontakt :
 Probostwo

  Odwiedziło nas :

Dzieci Maryi
Program formacyjny Dzieci Maryi
 1. Jak Maryja troszczę się o Rodzinę Dzieci Bożych:
  • Mamy kochającego Ojca i Dobrą Matkę w niebie
  • Jesteśmy jedną wielką rodziną
  • Podążamy do Domu Ojca w niebie
  • Rozmawiamy z Bogiem i Maryją, naszą Matką
  • Swoim przykładem przyciągamy ludzi do Boga
  • Budujemy Boże Królestwo Prawdy
  • Jak Maryja służymy innym
  • Chcemy wszędzie wprowadzać radość
  • Usuwamy zło czynieniem dobra
  • Cieszymy się wraz z innymi
  • Życzliwością i troską otaczamy sąsiadów
  • Szukamy pojednania z Bogiem i ludźmi
  • Życzliwymi słowami budujemy wspólnotę
  • Naśladujemy pokorę Jezusa i Maryi
  • Ofiarna miłość jest naszym powołaniem

 2. Za przykładem Maryi żyjemy według wskazań modlitwy "Ojcze nasz":
  • Naśladujemy dobroć Ojca Niebieskiego, Jezusa i Maryi
  • Jak Jezus i Maryja zauważamy bliźniego i pomagamy mu
  • Świat ukazuje nam wspaniałość Ojca, który jest w niebie
  • Dzieci Boże często rozmawiają z Ojcem, który jest w niebie
  • Chcemy, by wszyscy poznali i czcili Imię Boga
  • Budujemy Boże Królestwo pokoju i dobroci
  • Wypełniając, jak Maryja, swoje codzienne obowiązki, spełniamy wolę Bożą
  • Wypełniamy wolę Bożą, rozwijając nasze talenty i służąc nimi innym
  • Przez niesienie krzyża trudów i cierpień wypełniamy wolę Bożą
  • Prosimy Boga o pokarm dla duszy i ciała
  • Troszczymy się o innych jak Jezus i Maryja
  • Za każde zło przepraszamy Boga i wynagradzamy je dobrem
  • Na wzór Chrystusa przebaczamy innym
  • Modlitwą zwalczamy pokusy do zła
  • Cieszymy się z obietnicy życia wiecznego

 3. Z Maryją słucham w Kościele:
  • Maryja - naszą kochającą Matką
  • Z Maryją - naszą Matką, żyjemy we wspólnocie Kościoła
  • Naśladujemy Matkę Najświętszą, pełniącą Bożą wolę
  • Jak Maryja współdziałamy z Bogiem
  • Apostolstwo radości
  • W ciszy z Maryją słuchamy Boga
  • Z Maryją wsłuchujemy się w naukę Chrystusa
  • Słuchamy Boga mówiącego do nas przez głos sumienia
  • Z Maryją słuchamy Boga mówiącego do nas przez różne wydarzenia
  • Jak Maryja dostrzegamy Chrystusa w drugim człowieku i służymy mu
  • Maryja - Matka słuchająca ludzi
  • Matka współczująca
  • Współczujemy jak Jezus i Maryja
  • Naśladujemy Chrystusa i Maryję współczujących bliźnim

 4. Z Maryją modlę się w Kościele:
  • Wierność Bogu przez modlitwę
  • Wierność modlitwie mimo przeszkód i roztargnień
  • Bóg uzdalnia nas do modlitwy
  • Modlitwa z Pismem Świętym
  • Modlitewne wsłuchiwanie się w Boga
  • Modlitwa indywidualna i wspólnotowa
  • Moja rozmowa z kochającym Ojcem
  • Odkrywanie woli Bożej - modlitwą
  • Modlitwa - przyjacielską rozmową z Jezusem Chrystusem
  • Jezus Chrystus pragnie się ze mną spotkać w Komunii Świętej
  • Modlitwa - trwanie przed Bogiem
  • Moja rozmowa z Matką Najświętszą
  • Rozważania różańcowe
  • Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
  • Modlitwa prośby
  • Bóg nam przebacza, gdy my przebaczamy
  • Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pojednania
  • Modlitwa psalmami

 5. Kochając jak Maryja, ofiaruję się Bogu i Kościołowi:
  • Miłość nie szuka swego - bezinteresowność
  • Miłość jest cierpliwa
  • Łaskawa miłość skłania do dzielenia się z innymi
  • Miłość nie zazdrości
  • Miłość nie szuka poklasku, nie działa na pokaz
  • Miłość nie unosi się pychą
  • Miłość jest czysta
  • Miłość nie unosi się gniewem
  • Miłość nie pamięta złego, ale przebacza
  • Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale ją usuwa
  • Miłość współweseli się z prawdą i pragnie dawać radość
  • Miłość znosi wszystkie życiowe przeciwności, poddając się woli Bożej
  • Kochający Chrystus wierzy, że będziemy Jego apostołami
  • Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, wierzy, że zło można pokonać dobrem
  • Miłość trwa mino grzechów człowieku
  • Miłość nigdy nie ustaje

Dzieci Maryi

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełna swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja Rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Józefa Kupnego 7-8.11.2008


Dzieci Maryi


Dzieci Maryi 

Stworzono ©2005