Witaj na
Klemensowej Górce!

  Kościół :
    Strona główna
    Historia
    Patron
    Organy
    Renowacja :
    Widok kościoła
    Czytania mszalne
    Widok z lotu
    Zobacz kościół
    Informator
    Porządek nabożeństw
    Ogłoszenia


  Duszpasterstwo :
    Kapłani
    Rada Parafialna
    Rada Ekonomiczna
    Seniorzy
    Caritas
    Ministranci
    Dzieci Maryi
    Schola
    Linki do innych stron
    TV Miłosierdzie - na żywo
    Łagiewniki – na żywo
    TV Trwam – na żywo


  Kontakt :
 Probostwo

  Odwiedziło nas :

Caritas

Parafialny Zespół Charytatywny


      Zadaniem tego zespołu jest praktykowanie chrześcijańskiego miłosierdzia. W skład zespołu wchodzą panie, które poświęcają swój czas i bezinteresownie służą potrzebującym. Członkinie zespołu prowadzą zbiórki charytatywne, rozpoznają sytuację rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji, by później służyć im możliwą pomocą. Zespół charytatywny przygotowuje również paczki świąteczne i pomaga w organizacji dni chorych. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, które prowadzi Ksiądz Proboszcz ma na celu pogłębienie świadomości służby i wyobraźni miłosierdzia.
Skład Zespołu :
 • p. Marta Jagoda
 • p. Irena Ardykowska
 • p. Cecylia Larysz
 • p. Bożena Górnik
 • p. Elżbieta Gacek
 • p. Ewa Warmbier
 • p. Grażyna Urbańczyk
 • p. Alicja Wargacka
 • p. Irena Odelga
Zadania Parafialnego Zespołu Caritas
 • Formacja wspólnoty parafialnej w duchu miłosierdzia (propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia w powiązaniu z miłosierdziem chrześcijańskim).
 • Rozpoznawanie potrzeb (rozpoznawanie zjawisk i problemów społecznych oraz opracowanie skutecznego sposobu dostrzegania wszystkich potrzebujących).
 • Pomoc ubogim i potrzebującym (pomoc doraźna i długoterminowa w imieniu wspólnoty parafialnej).
 • Troska o różne grupy w parafii, borykające się z problemami materialnymi i duchowymi (osoby starsze i samotne, niepełnosprawne i chore, bezrobotne, bezdomne, ubogie, matki samotnie wychowujące dzieci, dzieci zaniedbane wychowawczo).
 • Wspieranie rodzin ofiar klęsk i katastrof, pomoc dla poszkodowanych.
 • Walka z dyskryminacją osób ubogich.


Św. Matka Teresa

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

      O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.

Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

 

Stworzono ©2005